Yayınlar

SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
 Sisman, B., Kucuk, S., & Yaman, Y. (2020). The Effects of Robotics Training on Children’s Spatial Ability and Attitude Toward STEM. International Journal of Social Robotics, 1-11.
Sisman, B., Gunay, D., & Kucuk, S. (2019). Development and validation of an educational robot attitude scale (ERAS) for secondary school students. Interactive Learning Environments, 27(3), 377-388.
Küçük S., Şişman B., “Behavioral patterns of elementary students and teachers in one-to-one robotics instruction”, COMPUTERS & EDUCATİON, vol.111, pp.31-43, 2017
DİĞER DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER
Kucuk, S., & Sisman, B. (2020). Students’ attitudes towards robotics and STEM: Differences based on gender and robotics experience. International Journal of Child-Computer Interaction, 100167.
Yaman, Y., & Şişman, B. Robot Assistants in Education of Children with Autism: Interaction between the Robot and the Child. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(1), 1-19.
Sisman, B., & Kucuk, S. (2019). An Educational Robotics Course: Examination of Educational Potentials and Pre-Service Teachers’ Experiences. International Journal of Research in Education and Science, 5(2), 510-531.
Şişman, B., & Küçük, S. Öğretmen adaylarının robotik programlamada akış, kaygı ve bilişsel yük seviyeleri. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 8(2), 125-156.
Şişman, B., & Küçük, S. (2018). Ortaokul öğrencilerine yönelik türkçe robotik tutum ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(1), 285-299.
Kucuk, S., & Sisman, B. (2018). Pre-Service Teachers’ Experiences in Learning Robotics Design and Programming. Informatics in Education, 17(2), 301-320.
Küçük S., Şişman B., “Instructor experiences in one-to-one robotics instruction”, Elementary Education Online, vol.16, pp.312-325, 2017 (Link)
Cincioğlu O., Şişman B., Yaman Y., “Exploring The Utilization of Robotic Technology In Foreign Language Teaching”, ISTANBUL JOURNAL OF OPEN AND DISTANCE EDUCATION, cilt.1, ss.41-49, 2015 (Link)(Özet)(Abstract)
Biber M., Köse Biber S., Şişman B., Gülseçen S., “Determination Of Regular And Vocational High Schools’ Organizational Learning Levels”, İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.10, ss.1-23, 2014
Köse Biber S., Şişman B., Gülseçen S., “A COMPARISON OF REGULAR HIGH SCHOOLS AND VOCATIONAL HIGH SCHOOLS IN TERMS OF ORGANIZATIONAL LEARNING LEVELS.”, Journal of Educational Sciences & Practices, cilt.10, ss.197-217, 2011 (Abstract)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Yaman Y., Şişman B., Ulus L., “Human-Robot Interaction: An Experimental Study with Children with Autism”, International Educational Technology Conference, Cambridge, ABD, 16-18 Ağustos 2017, pp.1-1
Yaman Y., Şişman B., “Otizmli Çocuklara Robot İle Eğitim: İnsansı Robot Sosyal Etkileşim Becerilerini Desteklemeye Yardımcı Olabilir Mi?”, 8th International Congress on New Trends in Education, ANTALYA, TÜRKIYE, 18-20 Mayıs 2017, pp.132-132 (Link)
Şişman B., Yaman Y., “The Effects of Social Interactive Humanoid Robots on Giving Life Sciences Skills to Children with Autism”, 11th International Computer & Instructional Technologies Symposium, MALATYA, TÜRKIYE, 24-26 Mayıs 2017, pp.10-10
Şişman B., Küçük S., “Pre-service Teachers’ Experiences in Educational Robotics Course”, American Educational Research Association (AERA) Annual Meeting, San Antonio, ABD, 27 Nisan – 1 Mayıs 2017, pp.1-1
Şişman B., “Scratch ve Arduino İle Çocuklar İçin Robotik Eğitimi Önerisi: Eğitici Deneyimleri”, 6th International Conference on “Innovations in Learning For The Future” 2016: Next Generation, İSTANBUL, TÜRKIYE, 24-26 Ekim 2016, pp.79-79
Küçük S., Şişman B., “İlkokul Öğrencilerine Birebir Robot Öğretimi: Öğretici Deneyimleri”, VIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 5-8 Mayıs 2016, pp.1-1
Şişman B., Güz Ü., Gürkan H., Yarman B.S.B., “A New Speech Coding Algorithm Using Zero Cross And Phoneme Based Sympes”, 11th International Symposium on Signals Circuits and Systems, Iasi, ROMANYA, 11-13 Temmuz 2013, pp.1-4
Gülseçen S., Ayvaz Reis Z., Selçukcan Erol Ç., Kartal Karataş E., Gezer M., Şimşek İ., Asaadi Y., Derelioğlu Y., Yıldırım K., Gürsul F., Mutlu Bayraktar D., Şişman B., Özen Z., “Teaching Computer Programming Online Or Face To Face: A Quantitative Study”, 2nd World Conference On Informatıon Technology – WCIT-2011, TÜRKİYE, 23-27 Kasım 2011 (Link)
Şimşek İ., Şişman B., Ayvaz Reis Z., Çalişkan H., “Web Tabanlı Bir Eğitim Uygulaması: Bs E-Learning System”, 2nd International Conference on Innovations in Learning for the Future 2008:e-Learning, TÜRKİYE, 27-29 Mart 2008, pp.63-72
Erol O., Şişman B., Şimşek İ., Selçukcan Erol Ç., “Towards To Virtual Herbarium: Istf (Istanbul University , Science Faculty Herbarium)”, 2nd International Conference on Innovations in Learning for the Future 2008:e-Learning, TÜRKİYE, 27-29 Mart 2008, pp.503-510
Şişman B., Şimşek İ., Avci F., Kirbaşlar F.G., Ayvaz Reis Z., “Aminler Konusunun Öneminin Bilgisayar Destekli Yaklaşımla Vurgulanması”, I. Ulusal Kimya Eğitimi Kongresi, İSTANBUL, TÜRKİYE, 20-22 Haziran 2007, ss.104-105
Şişman B., Şimşek İ., Ayvaz Reis Z., “İnternet Destekli Eğitimde Bir Modül : Web Ortamını Etkin Kullanmak”, Akademik Bilişim 2007, KÜTAHYA, TÜRKİYE, 31 Ocak – 2 Şubat 2007, ss.271-278 (Link)(Özet)(Abstract)
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ

Şişman B. (2019). Python İle Programlama ve Dijital Sinyal İşleme”, Türkem Yayınları, İstanbul, 2019

Şişman B. (2019). Fen ve Matematik Eğitiminde Eğitsel Robotik Uygulamalar. Fen ve Matematik Eğitiminde Teknolojik Yaklaşımlar, Devrim Akgündüz, Ed., Anı Yayıncılık, ss. 565-581

Şişman B. (2018). Sesini Kaybetmiş Hastaların Eski Ses Kayıtlarından Özgün Ses Üretme Algoritmasının(SÜA) Geliştirilmesi”, Milenyum Yayınları, İSTANBUL

Günay D., Şişman B., (2018) Bilgi ve İletişim Teknolojileri Okuryazarlığı. Eğitimde ve Endüstride 21. Yüzyıl Becerileri, Öğretir-Özçelik A.D., Tuğluk M.N., Ed., Pegem A Yayıncılık, Ankara, ss.271-290.

Şişman B., (2016). Eğitimde Robot Kullanımı. Eğitim Teknolojileri Okumaları 2016, Aytekin İŞMAN, Hatice Ferhan ODABAŞI, Buket AKKOYUNLU, Eds., Pegem Akademi, Ankara, pp.299-314, 2016